Mina metoder

 

 

 

Somatic Experiencing

Även om många människor som upplever traumatiska händelser återhämtar sig helt, kan olösta trauman leda till större psykiska och fysiska hälsoproblem, såsom posttraumatiskt stressyndrom, sömnproblem, humörsvängningar eller problem med immunsystemet.

Familjekonstellationer

Genom att observera gensvaret hos dem som representerar familjemedlemmarna kommer det fram en mer modifierad bild och familjemedlemmarna kan – om de så väljer – påbörja en mer naturlig balans mellan sig.

Online-sessioner

Om du av någon anledning inte kan komma på ett personligt möte fungerar online-sessioner via Zoom, eller liknande plattform lika bra. Under Covid-19-pandemin har min erfarenhet växt tack vare mina klienters vilja och nyfikenhet att utforska detta arbetssätt. Många klienter upplever att de känner sig trygga i sin egen hemmiljö och att kvaliteten på sessionen är likvärdig med ett personligt möte.

Hur vet jag att den här terapin är rätt för mig?

Kanske har du kommit till en punkt i ditt liv när du skulle vilja att saker var annorlunda. Kanske har du försökt många saker som fungerade ett tag, och sedan känns det som du sitter fast eller har svårt att gå vidare?

En del av att växa är att först få syn på, och sedan ta till sig, av alla olika delar av dig och var du kommer ifrån. Vilken miljö växte du upp i? Hur var levnadsförhållandena för dina föräldrar och förfäder? Genom konditionering/betingning får vi höra att vissa saker är bättre än andra; glädje är bättre än sorg, ett leende är bättre än ett neutralt eller ledsamt ansikte, ljus är bättre än mörker och så vidare. Jag tror att alla olika delar behöver inkluderas och betraktas som nycklar till en djupare förståelse av oss själva.

Det finns en anledning till att du känner som du gör Genom att titta dels på vad som fungerar bra i ditt liv och var du känner dig begränsad, rädd eller fast, kommer du att börja förstå var allt kommer ifrån, och med den ökande medvetenheten hitta din väg framåt, läka och leva det liv du skulle vilja leva.

”Även om dessa sessioner är terapeutiska ersätter de inte medicinsk expertis som ibland också bör beaktas”

Hör av dig

Contact Form Demo (#2)

Ring

+46735466056

Adress

St Larsgatan 9, 582 24 Linköping

Öppentider

Mån – Fre: 9 – 18
Helger: Stängt

Subscribe To MyNewsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from me.

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.